Reisebetingelser

Ønsker du å reise med oss er det bare å kontakte oss på mail eller telefon (nina.fjordbo@gmail.com, tlf. 47909007). Vi svarer på spørsmål og tar imot bestillinger. 

VILKÅR FOR PAKKEREISER – LANDSTRYKERN REISER AS                                                                                                                                                                                     Landstrykern reiser AS sine vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 15.06.18 (www.lovdata.no)med senere endringer og forskrifter.

Påmelding, betaling – avtale om pakkereise                                                                                                                                                                                                           Etter påmelding vil man få faktura for depositum til flybilletter på e-post. Dette må betales umiddelbart etter bestilling. Restbeløpet har forfall 40 dager før avreise. Den reisende er bundet av sin bestilling når betaling av depositum er utført. Den reisende må sjekke at navn er i samsvar med passet og dato for reisen. Informasjon gitt på www.landstrykernreiser.com regnes som del av avtalen.

Angrerettloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

Avbestilling ved sykdom                                                                                                                                                                                                                                           Alle reisende må ha egen reise- og avbestillingsforsikring. Forsikringen må tegnes før kjøp av pakkereisen og bør dekke fri avbestilling dersom den reisende selv, noen i den nærmeste familie eller noen i reisefølget før avreise rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade, eller død. Husk også å sjekke forsikringsselskapets vilkår når du kjøper forsikring.

 Innstilling/endring av en reise                                                                                                                                                                                                                                     En reise kan avlyses/endres av Landstrykern reiser dersom:

1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre turene er satt til 8 deltakere dersom ikke annet er opplyst. Avlysing må skje senest 30 dager før avreise. Landstrykern Reiser vil da tilbakebetale innbetalt beløp.

2. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor Landstrykern reisers kontroll. Eks.: fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, el.

3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen. Vi vurderer UDs reiseråd før/under reisene. Vi melder inn reiseruten til UD på Østenturene våre.

Landstrykern reiser AS

Mølleråsveien 8

3216 Sandefjord
Telefon: 47909007
E-post: nina.fjordbo@gmail.com

Landstrykern reiser er medlem av Reisegarantifondet.

 

Koronatider

Vi viser til Regjeringens reiseråd hvor de:

  "Fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige". Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april (https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/)

Dersom dere har spørsmål om deres bestilling, så kontakt oss gjerne på mail slik at vi kan finne frem bookingen det gjelder og ta spørsmålene fra våre gjester og reisende i rekkefølge etter avreisedato osv.

Med ønske om en symptomfri koronatid for dere og deres nærmeste!